Bằng khen, giấy khen, cờ thi đua, huân, huy chương:

Huân chương Lao động Hạng ba năm 2003 – Về thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc (Quyết định số: 111 QĐ/CTN ngày 03/3/2003). 

Bằng khen của Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế năm 2003 – Về thành tích trong phát triển sản phẩm và thương hiệu tham gia hội nhập kinh tế quốc tế (Quyết địnhsố: 169/ QĐ-HBQG ngày 28/8/2003).

Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội năm 2003 – Về thành tích phục dựng di tích Chùa Non hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội (Quyết định số: 2644/QĐ-UB ngày 14/5/2003).

Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội năm 2003 – Về thành tích thi đua xây dựng, phát triển doanh nghiệp và tích cực tham gia các hoạt động của Hiệp hội các Doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hà Nội (Quyết định số: 1905/ QĐ-UB ngày 09/4/2003).

Bằng khen của Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ Thành phố Hà Nội năm 2004 – Về thành tích trong sản xuất, kinh doanh năm 2004 (Vào số khen thưởng số: 06/KT/HHDN ngày 01/4/2004).

Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội năm 2005 – Về thành tích thi đua xây dựng, phát triển doanh nghiệp và tích cực tham gia các hoạt động của Hiệp hội các Doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hà Nội (Quyết định số: 1325/ QĐ-UB ngày 22/3/2005).

Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 2006 – Về thành tích xuất sắc trong hoạt động doanh nghiệp trẻ và phong trào thanh niên, thiếu nhi Thủ đô năm 2006 (Quyết định số: 703 QĐ/TƯ ĐTN ngày 26/10/2006).

Huân chương Lao động Hạng nhì năm 2008 – Về thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc (Quyết định số: 290 QĐ/CTN ngày 22/9/2008). 

Cờ thi đua năm 2009 về thành tích xuất sắc của đơn vị năm 2009;

Cúp Thăng Long năm 2009 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội trao tặng;

Bằng khen của Bộ Công an tặng về thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 09/CP, Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm địa bàn cơ quan doanh nghiệp giai đoạn 1998 – 2010.

Cờ Thi đua của UBND Thành phố Hà Nội dành cho tập thể có thành tích xuất sắc năm 2010, năm 2011, năm 2012.

Huân chương Lao động Hạng nhất năm 2012 –

Về thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2007 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. (Quyết định số 1566/QĐ-CTN ngày 09/10/2012)

Các giải thưởng:

Giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2003.

Top 15 doanh nghiệp xuất sắc nhất giải thưởng “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển” năm 2007.

Giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2007 và năm 2008.