HÌNH ẢNH: Tập thể cán bộ nhân viên tháng 11/2015

Công ty Cổ phần Tập Đoàn VIMIDO (VDG) Địa chỉ giao dịch: Xóm 3, Yên Bài, Tự Lập, Mê Linh, Hà...