Công ty Cổ phần Tập Đoàn VIMIDO (VDG)

Địa chỉ giao dịch: Xóm 3, Yên Bài, Tự Lập, Mê Linh, Hà Nội

_MG_3320~1

_MG_3330~1

_MG_3331~1

_MG_3335~1