Mục Lục

Ngày 29/7, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 25/2016 /TT-NHNN, về sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN, quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo nghị quyết của Chính phủ.

Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở này có quy mô 30.000 tỷ đồng, thông qua nguồn Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn cho các ngân hàng thương mại được gọi là gói 30.000 tỷ đồng.

Thông tư vừa ban hành quy định, Ngân hàng Nhà nước sẽ gia hạn đối với khách hàng là hộ gia đình, cá nhân mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; mua, thuê nhà ở thương mại; cải tạo, sửa chữa lại hoặc xây dựng mới nhà ở của mình, thời gian giải ngân của các ngân hàng từ nguồn tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước để cho vay hỗ trợ nhà ở được thực hiện tối đa đến hết ngày 31/12/2016 áp dụng đối với các khoản vay mà ngân hàng đã ký hợp đồng tín dụng với khách hàng trước ngày 31/3/2016 và đã được ngân hàng báo cáo Ngân hàng Nhà nước tại báo cáo định kỳ số liệu đến ngày 10/5/2016.

Đồng thời, thông tư trên cũng quy định về việc xử lý đối với khoản giải ngân của các hợp đồng tín dụng ký trước ngày 31/3/2016 giữa ngân hàng với nhóm khách hàng cá nhân trong thời gian từ ngày 1/6/2016 đến ngày thông tư có hiệu lực.

Theo đó, các khoản giải ngân của ngân hàng trong thời gian từ ngày 1/6/2016 đến ngày thông tư này có hiệu lực được Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn khi đáp ứng đủ các điều kiện: Thứ nhất, thuộc các hợp đồng tín dụng ký trước ngày 31/03/2016 với khách hàng là hộ gia đình, cá nhân thuê, mua, thuê mua nhà ở xã hội; mua, thuê nhà ở thương mại; cải tạo, sửa chữa lại hoặc xây dựng mới nhà ở của mình; thứ hai, thuộc các hợp đồng tín dụng đã được ngân hàng tổng hợp và báo cáo Ngân hàng Nhà nước tại báo cáo định kỳ số liệu đến ngày 10/5/2016.


Nếu ngân hàng đã thu nợ lãi lớn hơn mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở, thì ngân hàng thực hiện hoàn trả phần chênh lệch nợ lãi giữa mức lãi suất thực tế đã thu và mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở

Với các khoản giải ngân đủ điều kiện, ngân hàng áp dụng mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở do Ngân hàng Nhà nước công bố hàng năm kể từ thời điểm giải ngân, song không quá thời gian áp dụng mức lãi suất cho vay quy định tại khoản 4 điều 4 Thông tư 11/2013/TT-NHNN.

Nếu ngân hàng đã thu nợ lãi lớn hơn mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở, ngân hàng thực hiện hoàn trả phần chênh lệch nợ lãi giữa mức lãi suất thực tế đã thu và mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở trong thời hạn không quá 2 tháng kể từ ngày thông từ này có hiệu lực thi hành hoặc bù trừ cho khách hàng chậm nhất vào 2 kỳ thu lãi gần nhất sau khi được Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn.

Thông tư số 25/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2016, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người dân.

Về việc triển khai gói 30.000 tỷ đồng, thời gian qua cả người vay vốn và phía ngân hàng giải ngân gặp những vưỡng mắc do thời hạn quy định của chương trình, cũng như trong tiến độ triển khai.

Thông tư 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 quy định, việc giải ngân kết thúc khi Ngân hàng Nhà nước giải ngân hết số tiền tái cấp vốn khoảng 30.000 tỷ đồng, tuy nhiên tối đa là 36 tháng kể từ ngày thông tư có hiệu lực, có nghĩa chỉ đến 1/6/2016.

Nhưng sau khi lắng nghe ý kiến phản ánh nguyện vọng của người dân và cân đối hài hòa lợi ích của người dân và Nhà nước, đồng thời dựa trên cơ sở ý kiến của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và báo cáo của các ngân hàng về tình hình triển khai chương trình đến thời điểm 10/5/2016, Ngân hàng Nhà nước đã trình và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận phương án gia hạn gói 30.000 tỷ đồng.

Thông tư 25 vừa ban hành là sự cụ thể hóa phương án trên.

(Theo Vneconomy)

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CHUNG CƯ AN BÌNH CITY
Hotline: 0943.969.963

Phó phòng kinh doanh Mạnh: 0983.045.892

Email: info@duananbinhcity.vn
Hãy liện hệ với chúng tôi để được tư vấn và giải đáp những thắc mắc