Khi mua bán chung cư. Khách hàng thường phải làm các thủ tục như, Đặt chỗ mua căn hộ An Bình City, đặt Cọc mua căn hộ An Bình City, ký Hợp đồng mua bán với chủ đầu tư, ký phục lục hợp đồng với chủ đầu tư, Để đảm bảo căn hộ của mình có đầy đủ nội thất như đã cam kết từ chủ đầu tư.

 

Chúng tôi xin giới thiệu các mẫu hợp đồng. Để khách hàng tham khảo trước khi mua mua bán.

Chung cư an Bình City
Chung cư an Bình City

Mẫu hợp đồng đặt cọc mua căn hộ An Bình City: 

Mẫu số 1:

   PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA CĂN HỘ

                                      Số:…………

Tên dự án: An Bình City

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội

Căn hộ/BĐS lựa chọn: ….Tầng:…..  Tòa: ……………

Diện tích tim tường: ……. m2. Diện tích thông thủy: …… m2

Giá Bán : ……………………………………………………………………………………………

BÊN A(BÊN ĐẶT CỌC):

Họ và tên        : …………………………………………………………………………………..

CMND số       : …………………Cấp ngày: ………………..Tại: ……………………………

Hộ khẩu          : …………………………………………………………………………………..

Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………..

Điện thoại       : ………………………………………………………………………………….

BÊN B ( BÊN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC) : 

– Địa chỉ:

– Mã số thuế:

– Đại diện                  Chức vụ: Giám Đốc

– CMND số:.       Cấp ngày :.         Tại:

– Hộ khẩu thường trú

 

THỎA THUẬN CHUNG

  1. Bằng phiếu này, khách hàng đồng ý đặt 01 cọc (một) căn hộ chung cư An Bình City do Công ty CP xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội làm chủ đầu tư.
  • Tiền đặt cọc:…………………….VNĐ ( ……………………………………………)
  • Ngày nộp tiền đợt 1 và ký Hợp đồng: …………………………………………………………
  1. Trong thời gian đặt cọc khách hàng có thể giao dịch hoặc không giao dịch hoặc đổi căn hộ khác (nếu căn hộ đó còn). Nếu khách hàng không giao dịch sẽ bị mất số tiền đặt cọc trên.
  2. Nếu Bên B không có sản phẩm để bàn giao cho bên A theo thỏa thuận thì bên B đồng ý sẽ trả tiền cọc cho bên A với số tiền…………………….VNĐ ( ……………………………………………)

 

  1. Phiếu này được lập thành 02 ( hai ) bản có giá trị như nhau. Khách hàng giữ 01 ( một ) bản, công ty lưu trữ 1 ( một ) bản.
  2. Sau khi khách hàng đã giao dịch đặt cọc thì số tiền đặt cọc này được trừ vào tiền đóng đợt I của tiến độ thanh toán với chủ đầu tư.
  3. Điều khoản bổ sung: ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Hà Nội, ngày ….. tháng …. năm 2016

KHÁCH HÀNG NHÂN VIÊN GD Tên 5 sàn phân phối F1

 

 

Mẫu số 2: 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–o0o—————-

THỎA THUẬN GIAO NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC

Số: GEP-12B01B-

Căn cứ luật kinh doanh Bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014 của Quốc hội nước CHXH chủ nghĩa Việt Nam

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của Hai bên,

Hôm nay, ngày    tháng    năm 2016, chúng tôi gồm: 

I.BÊN NHẬN TIỀN (BÊN A):

Địa chỉ:

Điện thoại:

Đại diện:

Chức Vụ: :

II.BÊN GIAO TIỀN (BÊN B): 

Ông/Bà:

CMDN số/ Hộ chiếu:

Hộ khẩu thường trú:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại :

Người vào tên HĐ (trường hợp người đặt cọc hộ):

Điều 1. Nội dung thỏa thuận:

1.1. Bên B đồng ý giao số tiền:

Bằng chữ:

Thông tin BĐS:

Mã căn:Tòa:

Diện tích tim tường :

Diện tích thông thủy:

Tổng giá trị căn hộ:

Bằng chữ:

Hình thức hợp đồng:

Địa điểm thanh toán và làm thủ tục ký HĐMB:

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các bên: 

2.1. Bên A có trách nhiệm hỗ trợ Bên B thực hiện các giao dịch để Bên B hoàn thành việc ký HĐ mua bán BĐS đã nêu tại điều 1 với Chủ đầu tư. Nếu bên A không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình thì phải hoàn trả cho Bên B số tiền đã nhận.

2.2Trường hợp số tiền đặt cọc lần 1 chưa đủ ……………………..đ theo quy định thì chậm nhất: trước 12h00 ngày …./…./2016, Bên B phải nộp bổ sung cho Bên A đủ khoản tiền ……………………………. Nếu đến thời hạn này, Bên B không nộp đủ …………………………. đ và không có thỏa thuận nào khác thì giao dịch coi như bị hủy bỏ, Bên B sẽ không được trả lại số tiền đã đặt cọc này.

2.3 Bên B cam kết chậm nhất ngày …../…../2016 sẽ thanh toán khoản tiền phải đóng đợt 1: 30% GTCH (đã bao gồm khoản tiền đã đặt cọc) cho Chủ đầu tư theo quy định của Hợp đồng mua bán và làm thủ tục ký HĐMB theo hướng dẫn của Bên A. Nếu Bên B không nộp đủ tiền để giao dịch theo đúng ngày quy định này thì sẽ mất số tiền đặt cọc đã giao cho Bên A.

Điều 3. Cam kết chung:

3.1.  Bên A sẽ không phải chịu trách nhiệm cho việc thực hiện nghĩa vụ của mình trong thỏa thuận nếu nguyên nhân do chủ đầu tư, do sự thay đổi chính quyền nhà nước hay do chính sách pháp luật thay đổi hoặc những nguyên nhân bất khả kháng nằm ngoài tầm kiểm soát, xử lý của Bên A, lúc đó Bên A và Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm hoàn trả lại toàn bộ số tiền đặt cọc mà Bên B đã giao cho Bên A.

3.2.Bên B cam kết đã tự tìm hiểu đầy đủ thông tin, các văn bản liên quan đến BĐS và dự án nêu trên. Bên B hoàn toàn tự nguyện giao số tiền này cho Bên A để đặt cọc mua BĐS nêu trên mà không bị lừa dối hay ép buộc.

3.3.Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện giao dịch sẽ được giải quyết thông qua thương lượng, hoà giải trên cơ sở hai bên cùng có lợi; trường hợp hoà giải không đạt kết quả, hai bên thống nhất đưa sự việc ra tòa án có thẩm quyền giải quyết.

3.4.Thỏa thuận này được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản và có giá trị pháp lý như nhau kể từ ngày ký. Nếu hết thời hạn thanh toán trên mà Bên B không đến thanh toán sẽ bị mất tiền đặt cọc; hoặc khi Bên B đã nộp tiền và ký HĐMB mua BĐS nêu tại Điều 1 với Chủ đầu tư thì Thỏa thuận giao nhận này sẽ không còn hiệu lực. Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ thời điểm ký kết.

BÊN A: NHÂN VIÊN KINH DOANH

BÊN B: (Bên nhận tiền)(Ký, ghi rõ họ tên và nhóm)(Bên giao tiền)

Mã nhân viên………………………..Mobile:………………………..