Kế hoạch mở bán chung cư an bình city

Kế hoạch mở bán chung cư an bình city có sự thay đổi dựa trên tiến độ thi công chung cư an bình city và phê duyệt ra hợp đồng mua bán của sở

Dự kiến sau 1-3 tháng kể từ ngày 15/9/2016. Vì vậy chậm nhất 15/12 sẽ tổ chức mở bán.

Mở bán chung cư an bình city
Mở bán chung cư an bình city