CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ AN BÌNH (ABG)

Mục Lục

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ AN BÌNH (ABG)

Giấy phép hoạt động

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0102331917 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần

đầu ngày 01/08/2007 và thay đổi đăng ký lần thứ 4 ngày 06/07/2015.

Vốn điều lệ: 1000.000.000.000 VND (Một nghìn tỷ đồng)

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thuỷ Nguyên – Chức vụ: Tổng Giám đốc.

Cổ đông sáng lập

Công ty vốn điều lệ đăng ký là 1000 tỷ đồng, với 03 cổ đông sáng lập là:

Tên cổ đông

Vốn góp đăng ký (VNĐ)

Số CP đăng ký

Tỷ lệ đăng ký

Công ty CP xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội

800.000.000.000

80.000.000

80%

Đào Mạnh Kháng

100.000.000.000

10.000.000

10%

Vũ Văn Hậu

100.000.000.000

10.000.000

10%

Hội đồng quản trị

Họ và tên Chức danh
Đào Mạnh Kháng Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Nguyễn Thị Hồng Hạnh Thành viên Hội đồng Quản trị
Nguyễn Thuỷ Nguyên Thành viên Hội đồng Quản trị

Ban Tổng Giám Đốc

Họ và tên Chức danh
Nguyễn Thủy Nguyên Tổng Giám đốc
Nguyễn Văn Trung Phó Tổng Giám Đốc
Tạ Minh Tuấn Phó Tổng Giám Đốc

Lĩnh vực kinh doanh chính

 • Môi giới thương mại;
 • Ủy thác mua bán hàng hóa;
 • Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa;
 • Dịch vụ đấu giá hàng hóa;
 • Vận tải hành khách đường bộ thông qua hợp đồng;
 • Tư vấn lập dự án đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật và tư vấn tài chính);
 • Tư vấn quản trị doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển doanh
 • Tư vấn đầu tư trong các ngành: Công nghiệp, thương mại và dịch vụ;
 • Tư vấn chuyển giao công nghệ;
 • Dịch vụ môi giới bất động sản;
 • nghiệp (không bao gồm tư vấn pháp luật);
 • Kinh doanh bất động sản

Bình luận
Tin liên quan