Năm 2011

Ngày 7/6/2011, GELEXIMCO chính thức tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng. Việc tăng vốn điều lệ nhằm mục đích nâng cao năng lực tài chính, tăng cường năng lực cạnh tranh, phát triển thương hiệu và mở rộng quy mô vốn hoạt động, tiếp tục đầu tư vào nhiều dự án lớn khác. Đồng thời, tăng vốn điều lệ cũng sẽ bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư tài chính và góp vốn liên doanh, liên kết, khẳng định năng lực của một tập đoàn đầu tư lớn mạnh.

Năm 2010

Đến thời điểm 30 tháng 6 năm 2010, GELEXIMCO có vốn điều lệ đã góp là 2.000 tỷ đồng. Hiện tại, Tập đoàn đang tập trung vào các nhóm hoạt động sản xuất kinh doanh chính là: Tài chính – ngân hàng; Hạ tầng & bất động sản; Sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ; Đào tạo – Công nghệ thông tin, với hệ thống công ty thành viên (Công ty con) và rất nhiều Công ty liên doanh, liên kết trên địa bàn cả nước. Cuối năm 2010, Tập đoàn chuyển Trụ sở chính tới tòa nhà GELEXIMCO với cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, thể hiện phong cách chuyên nghiệp mà GELEXIMCO luôn hướng tới.

Năm 2008

Năm 2008 đánh dấu mốc son trong lịch sử hình thành và phát triển của GELEXIMCO, khẳng định sự thành công trong chiến lược kinh doanh của các thành viên sáng lập và lãnh đạo Công ty trong suốt 15 năm. Đây cũng là năm GELEXIMCO vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì về thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Chỉ sau một năm chuyển đổi sang loại hình công ty Cổ phần, Công ty GELEXIMCO đã không ngừng lớn mạnh, mở rộng ngành nghề kinh doanh, thành lập thêm nhiều chi nhánh, công ty thành viên, công ty liên doanh, liên kết. Với 06 chi nhánh trực thuộc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cần Thơ, Thái Bình, Hà Tây; 20 công ty thành viên và hơn 5.000 cán bộ, nhân viên, GELEXIMCO tự hào là một trong những doanh nghiệp đầu tiên nhanh chóng phát triển trong công cuộc đổi mới và hội nhập. Tính đến ngày 21/3/2008, vốn điều lệ của Công ty là 1.370 tỷ đồng.

Năm 2007

Công ty chuyển đổi từ loại hình TNHH sang loại hình công ty Cổ phần. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103016728 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội cấp ngày 13/04/2007, chuyển đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 040684 do Ủy ban Kế hoạch Thành phố Hà Nội cấp ngày 14/01/1993. Đến thời điểm này, tổng số vốn điều lệ đã tăng lên 1.230 tỷ đồng.

Năm 2004

Ngày 30/7/2004, vốn điều lệ của Công ty tăng lên mức 150 tỷ đồng.

Năm 2003

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2001

Ngày 13/6/2001, vốn điều lệ của Công ty đạt mức 50 tỷ đồng.

Năm 1993

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội (GELEXIMCO) được hình thành theo Quyết định số 12/KT-DN ngày 02/01/1993 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 84/QĐ-UB ngày 09/01/1993 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội với số vốn điều lệ ban đầu là 2,5 tỷ đồng.