Chung cư An Bình City: Lễ mở bán an bình city vào ngày nào ?

Hiện tại chưa có lễ mở bán chính thức, vui lòng liên hệ hotline 0932.32.32.67 để nhận thông tin mở bán chính thức Lễ mở bán an bình city vào ngày nào ? Thời gian qua có hàng loạt thông...