Chung cư an bình city: Có nên kiêng mua tầng chung cư số 13?

Có nên kiêng mua tầng chung cư số 13? Ngoài số 13, hiện nay nhiều người mua nhà kỹ tính còn kiêng luôn các tầng liên quan đến số 4 (tử), 7 (thất), và số 14 (thập tử). Người Việt vẫn thường có...