Một số lưu ý về phong thủy khi mua nhà chung cư.

Sự xuất hiện của loại hình nhà ở chung cư đòi hỏi việc vận dụng phong thủy phải linh hoạt. Bên cạnh những nguyên tắc cơ bản của nhà ở truyền thống. Những kiêng kỵ phong thủy đối với nhà...