Mê Linh Newcity (Minh Giang đầm Và giai đoạn 3)

Dự án Mê Linh Newcity (Minh Giang đầm Và giai đoạn 3) – Tiền Phong – Mê Linh – Hà Nội Dự án Mê Linh Newcity thuộc Khu Vực đầu tư Khu đô thị Minh Giang Đầm Và: Xã Tiền Phong, Huyện...