BẢNG GIÁ TOÀ A8 – Chung cư An Bình City

Tham khảo thêm:

 

TT
Đơn
nguyên
Tầng
Vị trí
căn hộ
DTDT
Hướng
cửa
Hướng
ban công
View
Giá bán tim
tường (có VAT)
Giá bán thông
thủy (có VAT)
Tổng giá trị
căn hộ (có VAT)
Thông Thủytim tường
1A851114.5121.3NT-BHồ điều hòa25,946,64527,487,5813,147,328,025
2A852114.5121.3BT-NHồ điều hòa26,738,30828,326,2603,243,356,770
3A85390.695.8NBBiệt thự25,876,01827,361,1762,478,922,546
4A85490.695.8BNKhuôn viên26,129,60327,629,3162,503,216,030
5A85574.779.6NBBiệt thự26,058,20327,767,5092,074,232,922
6A85674.379.6NBBiệt thự25,918,66827,767,5092,063,125,919
7A85790.695.8NBBiệt thự25,876,01827,361,1762,478,922,546
8A85890.695.8BNQuảng trường,
bể bơi, sân chơi
27,185,34528,745,6522,604,356,071
9A85983.789.2NB-ĐBiệt thự26,634,81128,385,0082,375,825,170
10A851083.789.2BN-ĐQuảng trường,
bể bơi, sân chơi
28,808,10330,701,1092,569,682,823
11A851186.590ĐT-NHồ điều hòa27,882,44329,010,6342,509,419,841
12A851286.590TĐ-NQuảng trường,
bể bơi, sân chơi
29,000,47430,173,9032,610,042,610
13A85A1114.5121.3NT-BHồ điều hòa25,946,64527,487,5813,147,328,025
14A85A2114.5121.3BT-NHồ điều hòa26,738,30828,326,2603,243,356,770
15A85A390.695.8NBBiệt thự25,876,01827,361,1762,478,922,546
16A85A490.695.8BNKhuôn viên26,129,60327,629,3162,503,216,030
17A85A574.779.6NBBiệt thự26,058,20327,767,5092,074,232,922
18A85A674.379.6NBBiệt thự25,918,66827,767,5092,063,125,919
19A85A790.695.8NBBiệt thự25,876,01827,361,1762,478,922,546
20A85A890.695.8BNQuảng trường,
bể bơi, sân chơi
27,185,34528,745,6522,604,356,071
21A85A983.789.2NB-ĐBiệt thự26,634,81128,385,0082,375,825,170
22A85A1083.789.2BN-ĐQuảng trường,
bể bơi, sân chơi
28,808,10330,701,1092,569,682,823
23A85A1186.590ĐT-NHồ điều hòa27,882,44329,010,6342,509,419,841
24A85A1286.590TĐ-NQuảng trường,
bể bơi, sân chơi
29,000,47430,173,9032,610,042,610
25A881114.5121.3NT-BHồ điều hòa26,725,04428,312,2083,241,747,816
26A882114.5121.3BT-NHồ điều hòa27,540,45829,176,0483,340,657,496
27A88390.695.8NBBiệt thự26,652,29928,182,0112,553,290,197
28A88490.695.8BNKhuôn viên26,913,49128,458,1952,578,312,467
29A88574.779.6NBBiệt thự26,839,94928,600,5352,136,459,965
30A88674.379.6NBBiệt thự26,696,22828,600,5352,125,019,751
31A88790.695.8NBBiệt thự26,652,29928,182,0112,553,290,197
32A88890.695.8BNQuảng trường,
bể bơi, sân chơi
28,000,90529,608,0212,682,486,703
33A88983.789.2NB-ĐBiệt thự27,433,85529,236,5582,447,099,905
34A881083.789.2BN-ĐQuảng trường,
bể bơi, sân chơi
29,672,34631,622,1422,646,773,285
35A881186.590ĐT-NHồ điều hòa28,718,91629,880,9532,584,702,435
36A881286.590TĐ-NQuảng trường,
bể bơi, sân chơi
29,870,48831,079,1202,688,343,880
37A8111114.5121.3NT-BHồ điều hòa26,725,04428,312,2083,241,747,816
38A8112114.5121.3BT-NHồ điều hòa27,540,45829,176,0483,340,657,496
39A811390.695.8NBBiệt thự26,652,29928,182,0112,553,290,197
40A811490.695.8BNKhuôn viên26,913,49128,458,1952,578,312,467
41A811574.779.6NBBiệt thự26,839,94928,600,5352,136,459,965
42A811674.379.6NBBiệt thự26,696,22828,600,5352,125,019,751
43A811790.695.8NBBiệt thự26,652,29928,182,0112,553,290,197
44A811890.695.8BNQuảng trường,
bể bơi, sân chơi
28,000,90529,608,0212,682,486,703
45A811983.789.2NB-ĐBiệt thự27,433,85529,236,5582,447,099,905
46A8111083.789.2BN-ĐQuảng trường,
bể bơi, sân chơi
29,672,34631,622,1422,646,773,285
47A8111186.590ĐT-NHồ điều hòa28,718,91629,880,9532,584,702,435
48A8111286.590TĐ-NQuảng trường,
bể bơi, sân chơi
29,870,48831,079,1202,688,343,880
49A811A1114.5121.3NT-BHồ điều hòa26,465,57828,037,3323,210,274,514
50A811A2114.5121.3BT-NHồ điều hòa27,273,07428,892,7853,308,223,883
51A811A390.695.8NBBiệt thự26,393,53927,908,4002,528,501,040
52A811A490.695.8BNKhuôn viên26,652,19528,181,9022,553,280,321
53A811A574.779.6NBBiệt thự26,579,36728,322,8592,115,717,567
54A811A674.379.6NBBiệt thự26,437,04128,322,8592,104,388,424
55A811A790.695.8NBBiệt thự26,393,53927,908,4002,528,501,040
56A811A890.695.8BNQuảng trường,
bể bơi, sân chơi
27,729,05229,320,5652,656,443,189
57A811A983.789.2NB-ĐBiệt thự27,167,50728,952,7082,423,341,660
58A811A1083.789.2BN-ĐQuảng trường,
bể bơi, sân chơi
29,384,26531,315,1312,621,076,465
59A811A1186.590ĐT-NHồ điều hòa28,440,09129,590,8472,559,608,266
60A811A1286.590TĐ-NQuảng trường,
bể bơi, sân chơi
29,580,48330,777,3812,662,243,457
61A8121114.5121.3NT-BHồ điều hòa26,725,04428,312,2083,241,747,816
62A8122114.5121.3BT-NHồ điều hòa27,540,45829,176,0483,340,657,496
63A812390.695.8NBBiệt thự26,652,29928,182,0112,553,290,197
64A812490.695.8BNKhuôn viên26,913,49128,458,1952,578,312,467
65A812574.779.6NBBiệt thự26,839,94928,600,5352,136,459,965
66A812674.379.6NBBiệt thự26,696,22828,600,5352,125,019,751
67A812790.695.8NBBiệt thự26,652,29928,182,0112,553,290,197
68A812890.695.8BNQuảng trường, bể bơi, sân chơi28,000,90529,608,0212,682,486,703
69A812983.789.2NB-ĐBiệt thự27,433,85529,236,5582,447,099,905
70A8121083.789.2BN-ĐQuảng trường, bể bơi, sân chơi29,672,34631,622,1422,646,773,285
71A8121186.590ĐT-NHồ điều hòa28,718,91629,880,9532,584,702,435
72A8121286.590TĐ-NQuảng trường, bể bơi, sân chơi29,870,48831,079,1202,688,343,880
73A8141114.5121.3NT-BHồ điều hòa25,946,64527,487,5813,147,328,025
74A8142114.5121.3BT-NHồ điều hòa26,738,30828,326,2603,243,356,770
75A814390.695.8NBBiệt thự25,876,01827,361,1762,478,922,546
76A814490.695.8BNKhuôn viên26,129,60327,629,3162,503,216,030
77A814574.779.6NBBiệt thự26,058,20327,767,5092,074,232,922
78A814674.379.6NBBiệt thự25,918,66827,767,5092,063,125,919
79A814790.695.8NBBiệt thự25,876,01827,361,1762,478,922,546
80A814890.695.8BNQuảng trường, bể bơi, sân chơi27,185,34528,745,6522,604,356,071
81A814983.789.2NB-ĐBiệt thự26,634,81128,385,0082,375,825,170
82A8141083.789.2BN-ĐQuảng trường, bể bơi, sân chơi28,808,10330,701,1092,569,682,823
83A8141186.590ĐT-NHồ điều hòa27,882,44329,010,6342,509,419,841
84A8141286.590TĐ-NQuảng trường, bể bơi, sân chơi29,000,47430,173,9032,610,042,610
85A8171114.5121.3NT-BHồ điều hòa26,465,57828,037,3323,210,274,514
86A8172114.5121.3BT-NHồ điều hòa27,273,07428,892,7853,308,223,883
87A817390.695.8NBBiệt thự26,393,53927,908,4002,528,501,040
88A817490.695.8BNKhuôn viên26,652,19528,181,9022,553,280,321
89A817574.779.6NBBiệt thự26,579,36728,322,8592,115,717,567
90A817674.379.6NBBiệt thự26,437,04128,322,8592,104,388,424
91A817790.695.8NBBiệt thự26,393,53927,908,4002,528,501,040
92A817890.695.8BNQuảng trường,
bể bơi, sân chơi
27,729,05229,320,5652,656,443,189
93A817983.789.2NB-ĐBiệt thự27,167,50728,952,7082,423,341,660
94A8171083.789.2BN-ĐQuảng trường,
bể bơi, sân chơi
29,384,26531,315,1312,621,076,465
95A8171186.590ĐT-NHồ điều hòa28,440,09129,590,8472,559,608,266
96A8171286.590TĐ-NQuảng trường,
bể bơi, sân chơi
29,580,48330,777,3812,662,243,457
97A8181114.5121.3NT-BHồ điều hòa26,725,04428,312,2083,241,747,816
98A8182114.5121.3BT-NHồ điều hòa27,540,45829,176,0483,340,657,496
99A818390.695.8NBBiệt thự26,652,29928,182,0112,553,290,197
100A818490.695.8BNKhuôn viên26,913,49128,458,1952,578,312,467
101A818574.779.6NBBiệt thự26,839,94928,600,5352,136,459,965
102A818674.379.6NBBiệt thự26,696,22828,600,5352,125,019,751
103A818790.695.8NBBiệt thự26,652,29928,182,0112,553,290,197
104A818890.695.8BNQuảng trường,
bể bơi, sân chơi
28,000,90529,608,0212,682,486,703
105A818983.789.2NB-ĐBiệt thự27,433,85529,236,5582,447,099,905
106A8181083.789.2BN-ĐQuảng trường,
bể bơi, sân chơi
29,672,34631,622,1422,646,773,285
107A8181186.590ĐT-NHồ điều hòa28,718,91629,880,9532,584,702,435
108A8181286.590TĐ-NQuảng trường,
bể bơi, sân chơi
29,870,48831,079,1202,688,343,880
109A8191114.5121.3NT-BHồ điều hòa26,725,04428,312,2083,241,747,816
110A8192114.5121.3BT-NHồ điều hòa27,540,45829,176,0483,340,657,496
111A819390.695.8NBBiệt thự26,652,29928,182,0112,553,290,197
112A819490.695.8BNKhuôn viên26,913,49128,458,1952,578,312,467
113A819574.779.6NBBiệt thự26,839,94928,600,5352,136,459,965
114A819674.379.6NBBiệt thự26,696,22828,600,5352,125,019,751
115A819790.695.8NBBiệt thự26,652,29928,182,0112,553,290,197
116A819890.695.8BNQuảng trường,
bể bơi, sân chơi
28,000,90529,608,0212,682,486,703
117A819983.789.2NB-ĐBiệt thự27,433,85529,236,5582,447,099,905
118A8191083.789.2BN-ĐQuảng trường,
bể bơi, sân chơi
29,672,34631,622,1422,646,773,285
119A8191186.590ĐT-NHồ điều hòa28,718,91629,880,9532,584,702,435
120A8191286.590TĐ-NQuảng trường,
bể bơi, sân chơi
29,870,48831,079,1202,688,343,880
121A8221114.5121.3NT-BHồ điều hòa26,595,31128,174,7703,226,011,165
122A8222114.5121.3BT-NHồ điều hòa27,406,76629,034,4173,324,440,747
123A822390.695.8NBBiệt thự26,522,91928,045,2052,540,895,573
124A822490.695.8BNKhuôn viên26,782,84328,320,0482,565,796,349
125A822574.779.6NBBiệt thự26,709,65828,461,6972,126,088,766
126A822674.379.6NBBiệt thự26,566,63428,461,6972,114,704,087
127A822790.695.8NBBiệt thự26,522,91928,045,2052,540,895,573
128A822890.695.8BNQuảng trường,
bể bơi, sân chơi
27,864,97829,464,2932,669,464,946
129A822983.789.2NB-ĐBiệt thự27,300,68129,094,6332,435,220,782
130A8221083.789.2BN-ĐQuảng trường,
bể bơi, sân chơi
29,528,30631,468,6362,633,924,833
131A8221186.590ĐT-NHồ điều hòa28,579,50429,735,9002,572,155,350
132A8221286.590TĐ-NQuảng trường,
bể bơi, sân chơi
29,725,48630,928,2512,675,293,712
133A8271114.5121.3NT-BHồ điều hòa25,427,71226,937,8293,084,381,421
134A8272114.5121.3BT-NHồ điều hòa26,203,54227,759,7353,178,489,658
135A827390.695.8NBBiệt thự25,358,49826,813,9532,429,344,142
136A827490.695.8BNKhuôn viên25,607,01127,076,7292,453,151,647
137A827574.779.6NBBiệt thự25,537,03927,212,1592,032,748,277
138A827674.379.6NBBiệt thự25,400,29427,212,1592,021,863,414
139A827790.695.8NBBiệt thự25,358,49826,813,9532,429,344,142
140A827890.695.8BNQuảng trường,
bể bơi, sân chơi
26,641,63828,170,7392,552,268,953
141A827983.789.2NB-ĐBiệt thự26,102,11527,817,3082,328,308,680
142A8271083.789.2BN-ĐQuảng trường,
bể bơi, sân chơi
28,231,94130,087,0862,518,289,098
143A8281114.5121.3NT-BHồ điều hòa25,427,71226,937,8293,084,381,421
144A8282114.5121.3BT-NHồ điều hòa26,203,54227,759,7353,178,489,658
145A828390.695.8NBBiệt thự25,358,49826,813,9532,429,344,142
146A828490.695.8BNKhuôn viên25,607,01127,076,7292,453,151,647
147A828574.779.6NBBiệt thự25,537,03927,212,1592,032,748,277
148A828674.379.6NBBiệt thự25,400,29427,212,1592,021,863,414
149A828790.695.8NBBiệt thự25,358,49826,813,9532,429,344,142
150A828890.695.8BNQuảng trường,
bể bơi, sân chơi
26,641,63828,170,7392,552,268,953
151A828983.789.2NB-ĐBiệt thự26,102,11527,817,3082,328,308,680
152A8281083.789.2BN-ĐQuảng trường,
bể bơi, sân chơi
28,231,94130,087,0862,518,289,098