Bảng giá chung cư An Bình City:

Để quyết định chắc chắn cho công việc đâu tư hay mua ở Chung cư An Bình City, sau nhiều thời gian tìm hiểu, vấn đề quan tâm nhất của quý khách quan tâm lúc nào có lẽ là “Bảng giá chung cư An Bình City”

Bảng giá Toà A1 – Chung Cư An Bình City:

STT
Đơn nguyên
Tầng
Vị trí
căn hộ
DTDT
Hướng cửa
Hướng ban
công
View
Giá bán tim
tường (có VAT)
Giá bán thông
thủy (có VAT)
Tổng giá trị
căn hộ (có VAT)
Thông ThủyTim tường
1A15183.789.2NB-ĐBiệt thự25,571,86727,252,2162,281,010,479
2A15283.789.2BN-ĐKhuôn viên26,326,21328,056,1312,348,298,165
3A15374.779.6NBBiệt thự25,018,27026,659,3611,991,454,267
4A15474.379.6NBBiệt thự24,884,30326,659,3611,980,790,522
5A15590.695.8NBBiệt thự24,843,35626,269,2442,379,993,506
6A15690.695.8BNQuảng trường, bể bơi, sân chơi26,100,43027,598,4682,500,421,201
7A15783.789.2NB-TBiệt thự25,065,49326,712,5692,235,842,025
8A15883.789.2BN-TQuảng trường, bể bơi, sân chơi26,860,58828,625,6202,395,964,394
9A15986.590TĐ-NKhuôn viên26,502,01127,574,3462,385,180,929
10A151086.590ĐT-NQuảng trường, bể bơi, sân chơi27,032,15628,125,9432,432,894,070
11A15A183.789.2NB-ĐBiệt thự25,571,86727,252,2162,281,010,479
12A15A283.789.2BN-ĐKhuôn viên26,326,21328,056,1312,348,298,165
13A15A374.779.6NBBiệt thự25,018,27026,659,3611,991,454,267
14A15A474.379.6NBBiệt thự24,884,30326,659,3611,980,790,522
15A15A590.695.8NBBiệt thự24,843,35626,269,2442,379,993,506
16A15A690.695.8BNQuảng trường, bể bơi, sân chơi26,100,43027,598,4682,500,421,201
17A15A783.789.2NB-TBiệt thự25,065,49326,712,5692,235,842,025
18A15A883.789.2BN-TQuảng trường, bể bơi, sân chơi26,860,58828,625,6202,395,964,394
19A15A986.590TĐ-NKhuôn viên26,502,01127,574,3462,385,180,929
20A15A1086.590ĐT-NQuảng trường, bể bơi, sân chơi27,032,15628,125,9432,432,894,070
21A19183.789.2NB-ĐBiệt thự26,339,02328,069,7832,349,440,837
22A19283.789.2BN-ĐKhuôn viên27,115,99928,897,8152,418,747,116
23A19374.779.6NBBiệt thự25,768,81827,459,1422,051,197,907
24A19474.379.6NBBiệt thự25,630,83227,459,1422,040,214,251
25A19590.695.8NBBiệt thự25,588,65727,057,3212,451,393,283
26A19690.695.8BNQuảng trường, bể bơi, sân chơi26,883,44328,426,4222,575,433,833
27A19783.789.2NB-TBiệt thự25,817,45827,513,9462,302,917,280
28A19883.789.2BN-TQuảng trường, bể bơi, sân chơi27,666,40529,484,3892,467,843,359
29A19986.590TĐ-NKhuôn viên27,297,07128,401,5772,456,736,411
30A191086.590ĐT-NQuảng trường, bể bơi, sân chơi27,843,12128,969,7212,505,880,867
31A110183.789.2NB-ĐBiệt thự26,339,02328,069,7832,349,440,837
32A110283.789.2BN-ĐKhuôn viên27,115,99928,897,8152,418,747,116
33A110374.779.6NBBiệt thự25,768,81827,459,1422,051,197,907
34A110474.379.6NBBiệt thự25,630,83227,459,1422,040,214,251
35A110590.695.8NBBiệt thự25,588,65727,057,3212,451,393,283
36A110690.695.8BNQuảng trường, bể bơi, sân chơi26,883,44328,426,4222,575,433,833
37A110783.789.2NB-TBiệt thự25,817,45827,513,9462,302,917,280
38A110883.789.2BN-TQuảng trường, bể bơi, sân chơi27,666,40529,484,3892,467,843,359
39A110986.590TĐ-NKhuôn viên27,297,07128,401,5772,456,736,411
40A1101086.590ĐT-NQuảng trường, bể bơi, sân chơi27,843,12128,969,7212,505,880,867
41A111183.789.2NB-ĐBiệt thự26,339,02328,069,7832,349,440,837
42A111283.789.2BN-ĐKhuôn viên27,115,99928,897,8152,418,747,116
43A111374.779.6NBBiệt thự25,768,81827,459,1422,051,197,907
44A111474.379.6NBBiệt thự25,630,83227,459,1422,040,214,251
45A111590.695.8NBBiệt thự25,588,65727,057,3212,451,393,283
46A111690.695.8BNQuảng trường, bể bơi, sân chơi26,883,44328,426,4222,575,433,833
47A111783.789.2NB-TBiệt thự25,817,45827,513,9462,302,917,280
48A111883.789.2BN-TQuảng trường, bể bơi, sân chơi27,666,40529,484,3892,467,843,359
49A111986.590TĐ-NKhuôn viên27,297,07128,401,5772,456,736,411
50A1111086.590ĐT-NQuảng trường, bể bơi, sân chơi27,843,12128,969,7212,505,880,867
51A111A183.789.2NB-ĐBiệt thự26,083,30427,797,2612,326,630,746
52A111A283.789.2BN-ĐKhuôn viên26,852,73728,617,2542,395,264,160
53A111A374.779.6NBBiệt thự25,518,63527,192,5492,031,283,410
54A111A474.379.6NBBiệt thự25,381,98927,192,5492,020,406,391
55A111A590.695.8NBBiệt thự25,340,22326,794,6292,427,593,387
56A111A690.695.8BNQuảng trường, bể bơi, sân chơi26,622,43828,150,4372,550,429,592
57A111A783.789.2NB-TBiệt thự25,566,80327,246,8202,280,558,834
58A111A883.789.2BN-TQuảng trường, bể bơi, sân chơi27,397,79929,198,1332,443,883,732
59A111A986.590TĐ-NKhuôn viên27,032,05128,125,8332,432,884,555
60A111A1086.590ĐT-NQuảng trường, bể bơi, sân chơi27,572,79928,688,4612,481,551,877
61A112183.789.2NB-ĐBiệt thự26,339,02328,069,7832,349,440,837
62A112283.789.2BN-ĐKhuôn viên27,115,99928,897,8152,418,747,116
63A112374.779.6NBBiệt thự25,768,81827,459,1422,051,197,907
64A112474.379.6NBBiệt thự25,630,83227,459,1422,040,214,251
65A112590.695.8NBBiệt thự25,588,65727,057,3212,451,393,283
66A112690.695.8BNQuảng trường, bể bơi, sân chơi26,883,44328,426,4222,575,433,833
67A112783.789.2NB-TBiệt thự25,817,45827,513,9462,302,917,280
68A112883.789.2BN-TQuảng trường, bể bơi, sân chơi27,666,40529,484,3892,467,843,359
69A112986.590TĐ-NKhuôn viên27,297,07128,401,5772,456,736,411
70A1121086.590ĐT-NQuảng trường, bể bơi, sân chơi27,843,12128,969,7212,505,880,867
71A114183.789.2NB-ĐBiệt thự25,571,86727,252,2162,281,010,479
72A114283.789.2BN-ĐKhuôn viên26,326,21328,056,1312,348,298,165
73A114374.779.6NBBiệt thự25,018,27026,659,3611,991,454,267
74A114474.379.6NBBiệt thự24,884,30326,659,3611,980,790,522
75A114590.695.8NBBiệt thự24,843,35626,269,2442,379,993,506
76A114690.695.8BNQuảng trường, bể bơi, sân chơi26,100,43027,598,4682,500,421,201
77A114783.789.2NB-TBiệt thự25,065,49326,712,5692,235,842,025
78A114883.789.2BN-TQuảng trường, bể bơi, sân chơi26,860,58828,625,6202,395,964,394
79A114986.590TĐ-NKhuôn viên26,502,01127,574,3462,385,180,929
80A1141086.590ĐT-NQuảng trường, bể bơi, sân chơi27,032,15628,125,9432,432,894,070
81A116183.789.2NB-ĐBiệt thự26,339,02328,069,7832,349,440,837
82A116283.789.2BN-ĐKhuôn viên27,115,99928,897,8152,418,747,116
83A116374.779.6NBBiệt thự25,768,81827,459,1422,051,197,907
84A116474.379.6NBBiệt thự25,630,83227,459,1422,040,214,251
85A116590.695.8NBBiệt thự25,588,65727,057,3212,451,393,283
86A116690.695.8BNQuảng trường, bể bơi, sân chơi26,883,44328,426,4222,575,433,833
87A116783.789.2NB-TBiệt thự25,817,45827,513,9462,302,917,280
88A116883.789.2BN-TQuảng trường, bể bơi, sân chơi27,666,40529,484,3892,467,843,359
89A116986.590TĐ-NKhuôn viên27,297,07128,401,5772,456,736,411
90A1161086.590ĐT-NQuảng trường, bể bơi, sân chơi27,843,12128,969,7212,505,880,867
91A117183.789.2NB-ĐBiệt thự26,083,30427,797,2612,326,630,746
92A117283.789.2BN-ĐKhuôn viên26,852,73728,617,2542,395,264,160
93A117374.779.6NBBiệt thự25,518,63527,192,5492,031,283,410
94A117474.379.6NBBiệt thự25,381,98927,192,5492,020,406,391
95A117590.695.8NBBiệt thự25,340,22326,794,6292,427,593,387
96A117690.695.8BNQuảng trường, bể bơi, sân chơi26,622,43828,150,4372,550,429,592
97A117783.789.2NB-TBiệt thự25,566,80327,246,8202,280,558,834
98A117883.789.2BN-TQuảng trường, bể bơi, sân chơi27,397,79929,198,1332,443,883,732
99A117986.590TĐ-NKhuôn viên27,032,05128,125,8332,432,884,555
100A1171086.590ĐT-NQuảng trường, bể bơi, sân chơi27,572,79928,688,4612,481,551,877
101A118183.789.2NB-ĐBiệt thự26,339,02328,069,7832,349,440,837
102A118283.789.2BN-ĐKhuôn viên27,115,99928,897,8152,418,747,116
103A118374.779.6NBBiệt thự25,768,81827,459,1422,051,197,907
104A118474.379.6NBBiệt thự25,630,83227,459,1422,040,214,251
105A118590.695.8NBBiệt thự25,588,65727,057,3212,451,393,283
106A118690.695.8BNQuảng trường, bể bơi, sân chơi26,883,44328,426,4222,575,433,833
107A118783.789.2NB-TBiệt thự25,817,45827,513,9462,302,917,280
108A118883.789.2BN-TQuảng trường, bể bơi, sân chơi27,666,40529,484,3892,467,843,359
109A118986.590TĐ-NKhuôn viên27,297,07128,401,5772,456,736,411
110A1181086.590ĐT-NQuảng trường, bể bơi, sân chơi27,843,12128,969,7212,505,880,867
111A119183.789.2NB-ĐBiệt thự26,339,02328,069,7832,349,440,837
112A119283.789.2BN-ĐKhuôn viên27,115,99928,897,8152,418,747,116
113A119374.779.6NBBiệt thự25,768,81827,459,1422,051,197,907
114A119474.379.6NBBiệt thự25,630,83227,459,1422,040,214,251
115A119590.695.8NBBiệt thự25,588,65727,057,3212,451,393,283
116A119690.695.8BNQuảng trường, bể bơi, sân chơi26,883,44328,426,4222,575,433,833
117A119783.789.2NB-TBiệt thự25,817,45827,513,9462,302,917,280
118A119883.789.2BN-TQuảng trường, bể bơi, sân chơi27,666,40529,484,3892,467,843,359
119A119986.590TĐ-NKhuôn viên27,297,07128,401,5772,456,736,411
120A1191086.590ĐT-NQuảng trường, bể bơi, sân chơi27,843,12128,969,7212,505,880,867
121A122183.789.2NB-ĐBiệt thự26,211,16327,933,5222,338,035,791
122A122283.789.2BN-ĐKhuôn viên26,984,36828,757,5352,407,005,680
123A122374.779.6NBBiệt thự25,643,72727,325,8452,041,240,622
124A122474.379.6NBBiệt thự25,506,41127,325,8452,030,310,284
125A122590.695.8NBBiệt thự25,464,44026,925,9752,439,493,335
126A122690.695.8BNQuảng trường, bể bơi, sân chơi26,752,94128,288,4292,562,931,667
127A122783.789.2NB-TBiệt thự25,692,13127,380,3832,291,738,057
128A122883.789.2BN-TQuảng trường, bể bơi, sân chơi27,532,10229,341,2612,455,863,546
129A122986.590TĐ-NKhuôn viên27,164,56128,263,7052,444,810,483
130A1221086.590ĐT-NQuảng trường, bể bơi, sân chơi27,707,96028,829,0912,493,716,372
131A123183.789.2NB-ĐBiệt thự26,211,16327,933,5222,338,035,791
132A123283.789.2BN-ĐKhuôn viên26,984,36828,757,5352,407,005,680
133A123374.779.6NBBiệt thự25,643,72727,325,8452,041,240,622
134A123474.379.6NBBiệt thự25,506,41127,325,8452,030,310,284
135A123590.695.8NBBiệt thự25,464,44026,925,9752,439,493,335
136A123690.695.8BNQuảng trường, bể bơi, sân chơi26,752,94128,288,4292,562,931,667
137A123783.789.2NB-TBiệt thự25,692,13127,380,3832,291,738,057
138A123883.789.2BN-TQuảng trường, bể bơi, sân chơi27,532,10229,341,2612,455,863,546
139A123986.590TĐ-NKhuôn viên27,164,56128,263,7052,444,810,483
140A1231086.590ĐT-NQuảng trường, bể bơi, sân chơi27,707,96028,829,0912,493,716,372
141A125183.789.2NB-ĐBiệt thự25,827,58527,524,7392,303,820,654
142A125283.789.2BN-ĐKhuôn viên26,589,47528,336,6932,371,781,204
143A125374.779.6NBBiệt thự25,268,45326,925,9552,011,368,839
144A125474.379.6NBBiệt thự25,133,14626,925,9552,000,598,457
145A125590.695.8NBBiệt thự25,091,79026,531,9362,403,793,402
146A125690.695.8BNQuảng trường, bể bơi, sân chơi26,361,43427,874,4522,525,425,351
147A125783.789.2NB-TBiệt thự25,316,14826,979,6942,258,200,388
148A125883.789.2BN-TQuảng trường, bể bơi, sân chơi27,129,19328,911,8762,419,924,021
149A125986.590TĐ-NKhuôn viên26,767,03127,850,0902,409,032,785
150A1251086.590ĐT-NQuảng trường, bể bơi, sân chơi27,302,47728,407,2022,457,222,973
151A126183.789.2NB-ĐBiệt thự25,827,58527,524,7392,303,820,654
152A126283.789.2BN-ĐKhuôn viên26,589,47528,336,6932,371,781,204
153A126374.779.6NBBiệt thự25,268,45326,925,9552,011,368,839
154A126474.379.6NBBiệt thự25,133,14626,925,9552,000,598,457
155A126590.695.8NBBiệt thự25,091,79026,531,9362,403,793,402
156A126690.695.8BNQuảng trường, bể bơi, sân chơi26,361,43427,874,4522,525,425,351
157A126783.789.2NB-TBiệt thự25,316,14826,979,6942,258,200,388
158A126883.789.2BN-TQuảng trường, bể bơi, sân chơi27,129,19328,911,8762,419,924,021
159A127183.789.2NB-ĐBiệt thự25,060,42926,707,1722,235,390,296
160A127283.789.2BN-ĐKhuôn viên25,799,68927,495,0092,301,332,253
161A127374.779.6NBBiệt thự24,517,90526,126,1741,951,625,198
162A127474.379.6NBBiệt thự24,386,61726,126,1741,941,174,728
163A127590.695.8NBBiệt thự24,346,48925,743,8592,332,393,625
164A127690.695.8BNQuảng trường, bể bơi, sân chơi25,578,42127,046,4982,450,412,719
165A127783.789.2NB-TBiệt thự24,564,18326,178,3172,191,125,133
166A127883.789.2BN-TQuảng trường, bể bơi, sân chơi26,323,37628,053,1082,348,045,140
167A128183.789.2NB-ĐBiệt thự25,060,42926,707,1722,235,390,296
168A128283.789.2BN-ĐKhuôn viên25,799,68927,495,0092,301,332,253
169A128374.779.6NBBiệt thự24,517,90526,126,1741,951,625,198
170A128474.379.6NBBiệt thự24,386,61726,126,1741,941,174,728
171A128590.695.8NBBiệt thự24,346,48925,743,8592,332,393,625
172A128690.695.8BNQuảng trường, bể bơi, sân chơi25,578,42127,046,4982,450,412,719
173A128783.789.2NB-TBiệt thự24,564,18326,178,3172,191,125,133
174A128883.789.2BN-TQuảng trường, bể bơi, sân chơi26,323,37628,053,1082,348,045,140

Bạn quan tâm về giá hãy hàng ngày gõ tìm kiếm trên google cụm tự khoá : “Bảng Giá chung cư an bình “

Tham khảo thêm:

Nếu bạn cần tư vấn về giá chung cư An Bình City có thể comment xuống phía dưới đây hoặc SMS gọi điện cho Mr Minh 0932.32.32.67

Thông tin mở bán chung cư an bình city giá rẻ
Thông tin mở bán chung cư an bình city